Close

01.03.2019

Нові вимоги до статуту товариства

Адвокатське об’єднання “Сorpus Juris” нагадує, що протягом року з дня набрання чинності Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (п. 3,5 Глави VIII. Прикінцеві та перехідні положення), тобто до 17 червня 2019 року, необхідно привести у відповідність до Закону статут Вашого товариства.

Маленьким бонусом від нового закону є звільнення від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність, які проведено протягом одного року.

Зверніть особливу увагу, що в основу нового закону покладений диспозитивний метод регулювання відносин.

Наприклад:

Відповідно до положень нового закону обов’язковими у статуті товариства є тільки відомості про:

  • повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
  •  органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
  • порядок вступу до товариства та виходу з нього.

При цьому, статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Тобто, учасники товариства самостійно встановлюють «правила гри» та закріплюють їх саме у статуті. А тому для запобігання конфліктних ситуацій та корпоративних спорів, крім іншого, необхідно якісно прописувати розділи, що стосуються прав на частки у статутному капіталі.

Наприклад:

У відповідності до положень статей 18, 20, 24, 27 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»:

  • Статутом можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками товариства, які мають переважне право.
  • Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права. Статутом також може бути передбачений обов’язок учасника товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства.
  • Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності.
  • Статутом товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися.

 Теж саме стосується визначення порядку управління товариством.

Якщо ж статутом товариства вказані відносини не врегульовано, то будуть застосовуватись положення нового закону, які в ряді випадків можуть привезти до виникнення суперечливих ситуацій.

Також звертаємо увагу, що згідно нового закону протягом року з дня набрання ним чинності положення статуту товариства, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Тобто, після 17 червня 2019 року положення статуту товариства які не відповідають новому закону втратять чинність.


Адвокатське об’єднання “КОРПУС ЮРІС” надає послуги:

  • з приведення у відповідність до вимог нового закону статутів ТОВ і з інших пов’язаних питань;
  • розробляє корпоративні та інші договори;
  • надає правову допомогу в судових та позасудових процедурах, зміни власників керівників, поділу бізнесу та з інших питань корпоративного права.

Перелік не є вичерпним.

За додатковою інформацією та запитаннями звертайтесь:

+38095 718 7819 ( Viber;Telegram;WhatsApp)